AFS - co to je
AFS - co řeší
AFS - jak funguje
Terapie AFS
Fyzioregenerace
Info pro terapeuty
Kontakt

Fyzioregenerace v našem pojetí je celkový přístup ke zdraví člověka s důrazem na prevenci a na vnímání člověka jako nedělitelného celku. Již klasik definoval neměnný fakt že "vše souvisí se vším". Proto např. dysfunkci kolena nelze brát vždy jako problém výhradně kolena. Ke kolenu se váže řada svalových řetězců, kloubní spojení je složitý mechanismus a systém prokrvení a inervace je také součástí většího komplexu. Proto mnohé projevy problému mají svoji primární příčinu na jiném místě, než kde cítíme důsledek. Je proto důležité přistupovat ke každému zdravotnímu problému komplexně. V praxi to znamená, že se snažíme společně s klientem odhalit širší souvislosti a příčiny jeho zdr. problémů a pak společně postupovat k účinnému odstranění nejenom důsledků, ale i příčin.

Fyzioregenerace je tedy propojení prevence i léčby, spolupráce klienta, maséra, fyzioterapeuta, lékaře a také zástupců tzv. alternativní medicíny. Společným cílem je kvalita fyzického života a udržení této kvality do co nejvyššího věku.