AFS - co to je
AFS - co řeší
AFS - jak funguje
Terapie AFS
Fyzioregenerace
Info pro terapeuty
Kontakt

Účinnost Akupresurní fyzioregenerační stimulace je dána několika důležitými aspekty. Základem je přesná diagnostika muskulárních disbalancí. Další důležitý krok je podrobné grafické zobrazení jak jednotlivých disbalancí, tak vzájemných vazeb dysfunkcí svalových řetězců. Přesné zmapování aktuálního stavu pohybového aparátu klienta umožňuje cílenou terapii, což je prioritou metody AFS. Počítačový program na základě zjištěných parametrů sestaví postup, jakým způsobem má terapeut pracovat s klientem. Na monitoru počítače se zobrazují postupně jednotlivé kroky, jakým způsobem má terapeut působit na neurolymfatické body, svalové úpony a akupresurní body.

Zásadní je přístup k jednotlivým návštěvám klienta. Při každé návštěvě se provádí aktuální diagnostika, což umožňuje vždy přesně cílenou terapii, ale také přesný přehled stavu klienta při jednotlivých návštěvách a možnost kdykoli porovnat jednotlivé grafy. Tato možnost zajišťuje dokonalý přehled o vývoji zdravotního stavu jak pro terapeuta, tak pro klienta.

V neposlední řadě je důležitá také možnost zpětné kontroly výsledku každé jednotlivé terapie ihned po jejím skončení, kterou samozřejmě řídí počítač.

Pro obraznost, jednotlivé terapie trvají včetně diagnostiky cca 30 – 120 minut dle individuelních potřeb klienta.