AFS - co to je
AFS - co řeší
AFS - jak funguje
Terapie AFS
Fyzioregenerace
Info pro terapeuty
Kontakt
Poúrazové stavy

Při pohybových dysfunkcích následkem úrazu je AFS vhodným doplňkem rehabilitace. Terapie AFS několikanásobně urychlí regeneraci svalů do původního stavu. Klasická rehabilitace rozhýbává nefunkční sval zjednodušeně řečeno tím, že pomáhá pomocnou silou nefunkčnímu svalu vykonávat jeho práci, dokud svoji funkci nezvládá sám. Příčinu dysfunkce pohybu chápe medicína jako blokaci svalu např. dlouhodobou nečinností, tudíž ochablost, nebo svalový šok způsobený např. nárazem. To je samozřejmě pravda, ale je potřeba hledat další aspekty. Jeden ze zásadních je porucha právě díky svalovému šoku na neurolymfatických a energetických drahách. AFS dokáže svým systémem diagnostiky tyto poruchy analyzovat a také postupně eliminovat. Odstraněním bloků na výše zmíněných drahách se oslabený sval zapojí do svalového řetězce a autoreflexí velice rychle regeneruje do normálního stavu.